Istraživači & suradnici

doc.dr.sc. Dražen Čular – voditelj projekta, glavni istraživač

doc.dr.sc. Vladimir Ivančev dr. med.  – istraživač

doc.dr.sc. Alen Miletić – istraživač

Johnny Padullo, PhD – istraživač

Tea Bešlija, prof. – doktorand KF u Splitu

Mirjana Milić, prof. – doktorand KF u Splitu

Goran Kuvačić, prof. – doktorand KF u Splitu

Damir Zubac, prof. – doktorand KF u Splitu

Luka Pezelj, prof. – doktorand KF u Splitu

—————————————————