10. Odjek, utjecaj, primjena rezultata i nastavak istraživanja

Obzirom na nepostojanje kvalitetnih specifičnih mjernih instrumanata za procjenu razine brzine i jakosti u području udaračkih borilačkih sportova istraživanje bi trebalo imati pozitivan odjek i biti primjećeno od strane medija i pripadnika znanstveno-stručne zajednice u istraživanom području. Dobiveni rezultati trebali bi utjecati na podizanje kvalitete selekcije, praćenja i dizajniranja trenažnih procesa u cilju što kvalitetnijeg i racionalnijeg razvoja razine brzine i jakosti pripadnika triju sportova uključenih u istraživanje. Računalna aplikacija izrađena za potrebe istraživanja ostala bi u trajnoj upotrebi i na usluzi svim zainteresiranim trenerima udaračkih borilačkih sportova, kako u RH tako i u inozemstvu. Odabrani mjerni instrument našao bi primjenu u svakodnevnoj trenerskoj praksi, kao i normativi izrađeni po sportu, spolu i dobi koji bi se koristili kao jedan od alata u procesu selekcije, praćenja i dizajniranja trenažnog procesa, a u cilju postizanja vrhunskih sportskih rezultata u pojedinom sportu. Obzirom na, u prethodnom tekstu navedena publicirana istraživanja koja se bave predmetnom problematikom, možemo zaključiti da za spoznajama iz ovog područja iz dana u dan vlada sve veći interes te da je za očekivati će ovaj projekt pored dobivenih znanstvenih spoznaja omogućiti i publiciranje vrhunskih radova u kvalitetnim međunarodnim časopisima. Potencijal ideje i eventualna konstrukcija specifičnog testa sa zadovoljavajućim metrijskim karakteristikama, kao i izrada kvalitetnog softwera otvara mogućnost patentiranja istih, kao i mogućnost komercijalizacije rezultata projekta, obzirom na veličinu tržišta u području borilačkih sportova. Mišljenja smo da, neovisno o dobivenim rezultatima iz kojih može proizići novokonstruirani specifični test i/ili će se odabrati neki od postojećih nespecifičnih testova čije se metrijske karakteristike pokažu valjanima, provedba ovog istraživanja predstavlja značajan iskorak u cilju znanstvenog doprinosa razvoju borilačkih sportova kao i samog područja primjenjene kineziologije u sportu. Popularizacija projekta realizirat će se putem izrade dokumentarnog filma i uključivanjem poznatih imena iz svijeta borilačkih sportova (Branko Cikatić, Ana i Lucija Zaninović….). Kao logičan smjer nastavka ovog istraživanja za cilj se nameće nadogradnja izrađene računalne aplikacije, kao i potreba dizajniranja, validacije i odabira instrumenata za detekciju ostalih motoričkih sposobnosti bitnih za uspješnost u udaračkim borilačkim sportovima. Kako se autor, zbog uvjeta natječaja i složenosti samog projekta, nije imao namjeru baviti problematikom energetske potrošnje i dominanatnog oblika metabolizma u udaračkim borilačkim sportovima ova problematika, također, može predstavaljati cilj istraživanja nekog slijedećeg natječaja ili projekta……