9. Očekivani rezultati projekta

Sukladno navedenim ciljevima, a temeljem dobivenih rezultata konstruirat će se specifični i/ili odabrat jedan ili više nespecifičnih mjerenih instrumenta, zadovoljavajućih mjernih karakteristika, koji se pokažu pragmatični, praktični i primjenjivi za procjenu razine specifične brzine i jakosti u području udaračkih borilačkih sportova. Računalna aplikacija s mogućnošću udaljenog pristupa za unos, pregled, praćenje i analizu rezultata ispitanika izradit će se u skladu sa najvišim standardima i potrebama istraživanja. Sudionici istraživanja steći će dodatne kompetencije i praktične spoznaje koje će im poslužiti u daljnjem znanstvenom usavrašavanju. Temeljem prikupljenjih rezultata napisat će se veći broj visoko vrijednih znanstvenih radova koji će se publicirati u priznatim međunarodnim časopisima. Obzirom na visoku razinu motivacije i kvalitete istraživača, orginalnost ideje, reprezentativnost uzorka, važnost, značaj i utjecaj brzine i jakosti na postizanje vrhunskih rezultate u udaračkim borilačkim sportovima očekujemo izradu više doktorskih disertacija temeljenih na dobivenim rezultatima. Po završetku projekta, a temeljem dobivenih rezultata, možemo očekivati izradu normativa po sportu, spolu i uzrasnoj kategorij, koji bi se objedinili i objavili u formi Sveučilišnog udžbenika za predmetno područje.