7. Pretpostavke (hipoteze)

•Novokonstruirani specifični mjerni instrument ima zadovoljavajuće metrijske karakteristike.
•Primjenjeni postojeći nespecifični mjerni instrumenti imaju zadovoljavajuće metrijske karakteristike primjenjeni na uzorku pripadnika udaračkih borilačkih sportova diferenciranih po sportu, dobi, spolu i rezultatskoj uspješnosti.
•Ne postoje statistički značajne razlike u rezultatima razine brzine i jakosti između subuzoraka ispitanika pripadnika udaračkih borilačkih sportova diferenciranih po spolu i dobi
•Postoje statistički zanačajne razlike u rezultatima razine brzine i jakosti između ispitaika različitih razina rezultatske uspješnosti (vrhunski/prosječni/ostali).
•Postoji statistički značajna povezanost između varijabli: antropološkog statusa, razine brzine i jakosti i rezultatskog uspjeha ispitanika.