6. Ideja izrade baze podataka i normativa po sportu, spolu i dobi

Baza podataka kao alat u cilju unosa, pregleda, praćenja i analize pojedinačnih i skupnih rezultata predstavlja iskorak u cilju podizanja kvalitete rada i postizanja vrhunskih sportskih rezultata u udaračkim borilačkim sportovima. Ideja izrade baze podataka naslonjena je na realnu potrebu trenara za kvalitetnim podacima i spoznajama (normama) temeljem kojih bi bili u stanju provoditi kvalitetnu selekciju i dizajnirati što primjereniji trenažni proces. Baza podatka bi pored osobnih identifikacijskih podataka sadržavala sportske rezultate i rezultate mjerenja koja bi provodili i unosili educirani treneri po standardiziranim protokolima koji trebaju proizići iz ovog projekta. Po završetku projekta baza podataka bi kao alat trajno ostala na usluzi zaintereiranim znanstvenicima, stručnjacima i trenerima.