4. Ciljevi i svrha predloženog istraživanja

Osnovni cilj istraživanja je konstrukcija i validacija specifičnog terenskog mjernog instrumenta, zadovoljavajućih metrijskih karakteristika, koji će s visokim stupnjem primjenjivosti, kvalitetno opisivati razinu specifične brzine i jakosti u udaračkim borilačkim sportovima (taekwondo, karate, kickboxing). Slijedom kompleksnosti problematike predmeta istraživanja, a ukoliko novokonstruirani test ne pokaže zadovoljavajuće metrijske karakteristike za alternativni cilj određujemo revalidaciju i odabir jednog ili više postojećih testova koji se temeljem provjere meterijskih karakteristika pokažu primjerenima za područje udaračkih borilačkih sportova. Sekundarni cilj je detekcija stanja i relacija dobivenih rezultata antropološkog statusa, rezultatskog uspjeha i anaerobnih kapaciteta  između subuzoraka triju udaračkih borilačkih sportova, Posredni, ali ne manje važni ciljevi obuhvaćaju: izradu baze podataka, edukaciju trenera, izradu normativa po sportu spolu i dobnoj kategoriji koji bi se objedinili i publicirali u Sveučilišnom udžbeniku ove tematike.