2. Voditelj, suradnici i partneri uključeni u projekt- izvodivost projektnog prijedloga

Voditelj projekta: doc. dr.sc. Dražen Čular,
Suradnici istraživači (znanstveni suradnici-docenti na KF u Splitu): Vladimir Ivančev, Alen Miletić,
Suradnici-doktoranti: Danijel Vučić, Tea Bešlija, Mirjana Milić, Goran Kuvačić

Iskustva, osposobljenost voditelja projekta

Voditelj projekta Dražen Čular (rođ. 1970.) PhD, pored u životopisu navednih znanstvenenih postignuća i sudjelovanja u projektima raspolaže i sa slijedećim stručnim referencama koje mogu doprinijeti kvaliteti provedbe predloženog projekta: Internacionalni taekwondo instruktor, nosilac crnog pojasa 5. dan, bivši natjecatelj i državni prvak u taekwondou, licencirani trener i ispitivač za zvanja Hrvatskog taekwondo saveza sa dvadestogodišnjim iskustvom, izbornik para-taekwondo i studentske taekwondo reprezentacije RH. Posjeduje specifična informatička znanja i iskustva vezana za izradu baza podataka, a koja su uspješno primjenjena u izradi doktorske disertacije i istraživanja provedenog na uzorku od 730 ispitanika iz 69 država na 6 svjetskih jezika (Čular i sur. 2013.) U dosadašnjem radu objavio je više radova koji se bave konstrukcijom i validaciom mjernih instrumenata (Čular i sur. 2007., 2010., 2012., 2013.,), a što je, pored izrade računalne aplikacije između ostalog i cilj predloženog znanstveno istraživačkog projekta.

Znanstvena produktivnost i citiranost članova tima

Mladi znanstvenici koji su u zvanju znanstvenog suradnika-docenta na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposleni u posljednje dvije godine zajedno s doktorantima članovima tima uključenima u projekt, usprkos relativno kratkoj znanstvenoj karijeri objavili su ukupno više od 100 radova od čega u WoS bazi 42, te su njihovi radovi bez samocitata ukupno citirani 234 puta a H-index citiranosti članova tima kreće se od 1 do 10. (podaci na dan 18.10.2013.).

Mjere za osamostaljenje sudionika projekta i formiranje tima

Sukladno cilju raspisivanja natječaja za financiranje Uspostavnih istraživačkih projekata Hrvatske zaklade za znanost, a kako bi se potaklo i ubrzalo uspostavljanje samostalnih istraživačkih karijera mladih znanstvenika, za članove time su odabrani relativno mladi istraživači-docenti (4) koji su obranili doktorat u periodu unatrag 2 do 7 godina, kao i doktoranti (6) koji se žele znanstveno razvijati u predloženom području. Kako bi se potaklo osamostaljenje članova tima, s namjerom, nisu uključeni mentori mladih znanstvenika kao ni kolege u višim znanstvenim zvanjim. Kompleksnost i opsežnost istraživanja koje će se provoditi različitim instrumentima na velikom broju entiteta različite dobi i spola u tri udaračka borilačka sporta omogućit će svim sudionicima projekta sticanje novih iskustva neophodnih u razvijanju osobnih znanstvenih karijera i formiranju kvalitetnog tima. Pored konkretnih zadataka u provedbi mjerenja projektom su precizno predviđene uloge svih članova tima u diseminaciji kao i u svim fazama publiciranja rezultata istraživanja, a u cilju stvaranja pretpostavki za kvalitetan samostalan, ali i timski znanstveno-istraživački rad svakog sudionika projekta.